Cafodd Canolfan Gelfyddydau Porthmadog ei hagor yn 1975 yn Ganolfan Gymunedol ar gyfer y dref. Ers hynny cafodd ei defnyddio fel lleoliad i gynnal cyngherddau, partïon, digwyddiadau chwaraeon yn cynnwys reslo ar y teledu, arddangosfeydd, ffeiriau celf a chrefft a llawer mwy. Mae mynediad a chyfleusterau llawn ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

Gellir llogi dau le gwahanol – y Brif Neuadd ac Ystafell Glaslyn.

 

Y Brif Neuadd

Yn y Brif Neuadd y mae’r lle gwag mwyaf, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer cyngherddau a derbyniadau mwy. Yn ogystal â’r cyfleusterau goleuo a sain ddiweddaraf un, mae’r ystafell hon yn cynnwys system lle gellir codi’r seddau a’r llwyfan i gyd. Pan mae popeth wedi’i godi, gellir defnyddio arwynebedd y llawr i gyd; a phan mae’r system yn ei lle, mae’n darparu llwyfan wedi’i godi a seddau i hyd at 400 o bobl. O’r llwyfan gellir cyrraedd yr ystafelloedd gwisgo (gyda thoiled a chawod) sydd hefyd â chyfleusterau coluro a wardrob.

 

Am bris a gwybodaeth llogi ystafell, cysylltwch a Mr Robert I Griffiths, a


Chliciwch yma

Seddau Codadwy – Wedi’u Gostwng Llwyfan Codadwy – Wedi’i Godi

[Yn ôl i ben y tudalen]

 

Ystafell Glaslyn

Mae lle i fwy na 50 o bobl eistedd yn Ystafell Glaslyn, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer derbyniadau llai a phartïon plant. Atyniadau’r ystafell hon yw uwchdaflunydd sleidiau, ac ystafell de a chafif sy’n edrych allan dros yr harbwr. Os oes angen mae trwydded achlysurol ar gael.

Gellir llogi Ystafell Glaslyn am brisiau rhesymol dros ben; £20 ar gyfer partïon plant, a £30 am gynadleddau. Codir £10 yn ychwanegol am ddefnyddio cyfleusterau’r gegin.

Bydd hefyd system loop yn cael ei osod yma

Cliciwch yma i gysylltu â ni er mwyn llogi’r ystafell hon neu i weld a yw hi ar gael.

Ystafell Glaslyn Cegin

© ffotograffiaeth G.D.M

[Yn ôl i ben y tudalen]