Mae’r Ganolfan mewn lleoliad ardderchog ar lannau’r harbwr ym Mhorthmadog, a dyma brif leoliad y dref ar gyfer digwyddiadau o bob math:

Cyngherddau
Hyfforddiant Cyfrifiadurol
Gwyl Celf & Chrefft
Arddangosfeydd
Operâu
Ffeiriau Masnach
Arddangosfeydd Celfyddydau
Dosbarthiadau Dysgu
Arddangosfeydd Ffotograffiaeth
Cyrsiau Technoleg
Modelu Ffasiynau
Cyfarfodydd
Derbyniadau
Arwerthiannau a Digwyddiadau Cyfrifiaduron i Fusnes ac i’r Cartref

Mae’r Ganolfan yn cynnwys:

Y Brif Neuadd, sydd â lle i 400 o bobl eistedd yn gyfforddus, gyda seddau a llwyfan codadwy sy’n golygu y gellir ei defnyddio ar gyfer sy’n cyrraedd ffeiriau masnach a darparu ar gyfer 40 stondin. Cyfleusterau   BT ISDN 2e.

Ar y llawr gwaelod mae cyntedd gyda thoiledau i ferched, dynion ac i bobl ag anabledd, ystafelloedd newid a chawod, ystafelloedd ar wahân i berfformwyr gwryw a benyw a chyfleusterau coluro.

Mae gan Ystafell Glaslyn, sy’n wynebu’r harbwr a Rheilffordd Ffestiniog, le i 30/40 eistedd ar gyfer seminarau, partïon preifat, derbyniadau, ac yn y blaen. Os oes angen mae cyfleusterau cegin ar gael ar gyfer y brif neuadd.

 

 

        

Cliciwch ar y botymau ar y llaw chwith os ydych chi eisiau rhagor o fanylion am Y Ganolfan Porthmadog, gan gynnwys digwyddiadau sydd ar ddod, y cyfleusterau sydd ar gael a sut y gallwch logi’r brif neuadd neu’r ystafell Derbyniadau.

 

©  ffotograffiaeth G.D.M

Cyngor Gwynedd Council

 

Rhif phone gwybodaeth 01766 513372/3

Person cyswyllt Mr Robert I griffiths

Deweddariad diwethaf 01/08/2012

 

Dylunio gan
Cymru 1 - Y cwmni rhyngrwyd iGymru
Cymru 1 - The Internet Company for Wales