Croeso i’r Ganolfan

Canolfan y Celfyddydau a Diwylliant ym Mhorthmadog

Digwyddiadau i ddod

Amdanom Ni

Wedi ei leoli ar lanfa harbwr hardd Porthmadog, mae Canolfan Cymdeithasol Porthmadog – sydd yn adnabyddus i’w noddwyr yn syml fel Y Ganolfan – yn ganolbwynt ac yn ganolfan gymunedol ar gyfer y boblogaeth leol. Ers ei agor yn 1975, mae’r Ganolfan wedi ei defnyddio fel lleoliad i gynnal digwyddiadau o bob math, gan gynnwys cyngherddau, partïon, digwyddiadau chwaraeon (gan gynnwys reslo), arddangosfeydd, ffeiriau celf a chrefft a llawer mwy.

Digwyddiadau i ddod

Rydym yn hapus i gyhoeddi ein bod bellach wedi ailagor ein drysau ar y 1af o Fedi 2020, er mewn safbwynt chydig llai, ond yn falch i groesawu unrhyw geisiadau am llogi ystafell neu ddigwyddiadau (O dan ganllawiau Llywodraeth Cymru).

Yn anffodus ar hyn o pryd ac oherwydd y feirws Corona \ Covid 19, mae’r gegin ar gau, ond mae’r tim rheoli yn ymdrechu yn parhoal er mwyn cael ailsefydlu’r cyfleuster lluniaeth cyn gynted â phosibl.

29fed o Medi 2020

Mewn llai nag 1 awr, gallech achub hyd at 3 bywyd trwy rhoi gwaed yn Y Ganolfan gyda @Gwaedcymru mis nesa!

📌 Y Ganolfan

📅 Gwe 2 Hyd

Archebwch eich apwyntiad yma: https://wbs.wales/GwyneddAreaLink10

18fed o Medi 2020. Cyfarfod Blynyddol

Yn dilyn yr cyfnod clo, Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol o’r Pwyllgor Rheoli “Y Ganolfan” am 7yh ar nos Fercher Medi yr 23ain 2020. Maer cyfarfod yma yn cyhoeddus. Ond o dan y canllawliau Llywodraeth Cymru.

16fed Medi 2020.

Mi fydd fwy o manylion fel feith yr sefyllfa Cofid-19 yn gwell ac arweiniad ar canllawiau gan Llwyodraerth Cymru.

Os rydych angen fwy o manylion i llogi unrhyw rhan or Ganolfan, cysylltwch ar Ganolfan trwy ein elfenau cysyltu ar yr wefan yma.

Llogi

Gellir llogi tri gofod gwahanol. Y Brif Neuadd: Yn ddelfrydol ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau mawr.  Seddi ar gyfer 400 person. Ystafell Glaslyn: Addas ar gyfer derbyniadau, partïon plant a chyfarfodydd. Lle ar gyfer uchafswm o 60 person. Mae uwchdaflunydd sleidiau ar gael yn ogystal â’r defnydd o gegin fechan.  Edrycha’r ‘stafell dros yr harbwr. Gellir cael trwydded trwy drefniant. Ystafell Madog: Addas ar gyfer cyfarfodydd bychain (uchafswm o 10 person).

Dysgwch fwy

Main Hall Seating Main Hall Stage Glaslyn Room Picture of Madog Room

Lleoliad

Lleolir Y Ganolfan ar lan yr harbwr ym Mhorthmadog, ychydig oddi ar y Stryd Fawr ac yn agos iawn at Orsaf Rheilffordd Ffestiniog.

Mae parcio ar gael yng nghefn yr adeilad, ac mae parcio ychwanegol ar gael mewn sawl maes parcio gyfagos sydd o fewn 5 i 10 munud i ffwrdd ar droed.

Mae parcio i’r anabl ar gael o flaen yr adeilad, wrth ymyl y fynedfa.

Y Ganolfan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9LU

Hafan