Croeso i’r Ganolfan

Canolfan y Celfyddydau a Diwylliant ym Mhorthmadog

Digwyddiadau i ddod

Amdanom Ni

Wedi ei leoli ar lanfa harbwr hardd Porthmadog, mae Canolfan Cymdeithasol Porthmadog – sydd yn adnabyddus i’w noddwyr yn syml fel Y Ganolfan – yn ganolbwynt ac yn ganolfan gymunedol ar gyfer y boblogaeth leol. Ers ei agor yn 1975, mae’r Ganolfan wedi ei defnyddio fel lleoliad i gynnal digwyddiadau o bob math, gan gynnwys cyngherddau, partïon, digwyddiadau chwaraeon (gan gynnwys reslo), arddangosfeydd, ffeiriau celf a chrefft a llawer mwy.

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau i ddod …

Llogi

Gellir llogi tri gofod gwahanol. Y Brif Neuadd: Yn ddelfrydol ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau mawr.  Seddi ar gyfer 400 person. Ystafell Glaslyn: Addas ar gyfer derbyniadau, partïon plant a chyfarfodydd. Lle ar gyfer uchafswm o 60 person. Mae uwchdaflunydd sleidiau ar gael yn ogystal â’r defnydd o gegin fechan.  Edrycha’r ‘stafell dros yr harbwr. Gellir cael trwydded trwy drefniant. Ystafell Madog: Addas ar gyfer cyfarfodydd bychain (uchafswm o 10 person).

Dysgwch fwy

Main Hall Seating Main Hall Stage Glaslyn Room Picture of Madog Room

Lleoliad

Lleolir Y Ganolfan ar lan yr harbwr ym Mhorthmadog, ychydig oddi ar y Stryd Fawr ac yn agos iawn at Orsaf Rheilffordd Ffestiniog.

Mae parcio ar gael yng nghefn yr adeilad, ac mae parcio ychwanegol ar gael mewn sawl maes parcio gyfagos sydd o fewn 5 i 10 munud i ffwrdd ar droed.

Mae parcio i’r anabl ar gael o flaen yr adeilad, wrth ymyl y fynedfa.

Y Ganolfan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9LU

Hafan