Cysylltwch â Ni

Ymholiadau Cyffredinol

Am bob ymholiad cyffredinol, gan gynnwys manylion llogi, cysylltwch â Mr Robert Ieuan Griffiths os gwelwch yn dda.

Telephone: 01766 513372

Email: y-ganolfan@btconnect.com

Post: Y Ganolfan, Porthmadog, Gwynedd LL49 9LU

Lleoliad

Lleolir Y Ganolfan ar lan yr harbwr ym Mhorthmadog, ychydig oddi ar y Stryd Fawr ac yn agos iawn at Orsaf Rheilffordd Ffestiniog.

Mae parcio ar gael yng nghefn yr adeilad, ac mae parcio ychwanegol ar gael mewn sawl maes parcio gyfagos sydd o fewn 5 i 10 munud i ffwrdd ar droed. Mae parcio i’r anabl ar gael o flaen yr adeilad, wrth ymyl y fynedfa.

Y Ganolfan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9LU

Cysylltu