Llogi Ystafelloedd

Cyfleusterau

Mae tair ‘stafell wahanol ar gael i’w llogi: Y Brif Neuadd, Ystafell Glaslyn ac Ystafell Madog.

Mae cyfleusterau ychwanegol yn cynnwys cegin fach, ystafell bwyllgorau, cwpwrdd dillad cefn llwyfan a chyfleusterau newid.

Wedi ’i gyfuno ag opsiynau eistedd hyblyg iawn, gellir defnyddio’r Ganolfan ar gyfer unrhyw beth: o bartïon pen-blwydd plant neu gynhadledd fusnes i arddangosfa, ffair fwyd neu gynhyrchiad llwyfan cymhleth. Yn fwy na hynny, gall y Brif Neuadd hefyd ddarparu ar gyfer digwyddiadau chwaraeon penodol o dan do.

Main Hall Seating Main Hall Stage

Y Prif Neuadd

Yn y Brif Neuadd y mae’r gofod mwyaf, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer cyngherddau a derbyniadau mwy.

Yn ogystal a’r cyfleusterau goleuo a sain ddiweddaraf un , mae’r ystafell hon yn cynnwys system lle gellir codi’r seddau a’r llwyfan i gyd.

Pan mae popeth wedi’i godi, gellir defnyddio arwynebedd y llawr i gyd, a phan mae’r system yn ei lle, mae’n darparu llwyfan wedi’i godi a seddau i hyd at 400 o bobl.

O’r llwyfan gellir cyrraedd yr ystafelloedd gwisgo (gyda thoiled a chawod) sydd hefyd â chyfleusterau coluro  a wardrob.

Am bris a manylion llogi , cysylltwch â ni.

Ystafell Glaslyn

Mae lle i fwy na 60 o bobl eistedd yn Ystafell Glaslyn, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer derbyniadau llai, cyfarfodydd a phartïon plant.

Atyniadau’r ystafell hon yw uwchdaflunydd sleidiau, a   chegin i gael te a choffi. Os oes angen, mae trwydded achlysurol ar gael.

Gellir llogi Ystafell Glaslyn am £20 yr awr. Codir £10 yn ychwanegol am ddefnyddio’r gegin.

Glaslyn Room Glaslyn Room

Ystafell Madog

Gall yr ystafell yma eistedd uchafswm o 10 o bobl. Gellir llogi Ystafell Madog am £15.00 yr awr.

Am wybodaeth llawn ac i archebu ystafelloedd, cysylltwch a ni, os gwelwch yn dda.

Llogi